Sinavlar.Com.Tr


Sorular & Cevaplar Tüm Soru ve Cevaplar

gkhn

Anayasanın 38.nci maddesinde yer alan Kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz;kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez hükmü aşağıdaki ceza kanunu ilkelerinden hangisini öncelikle işaret etmektedir ?

A) Cezada Adalet

B) Kusurlu Sorumluluk

C) Kanunilik 

D) Şahsi Sorumluluk

E) İnsancıllık ilkesi

Cevapla
gkhn

1- HUKUK DEVLETİNİ KORUMAK 

2- KAMU SAĞLIĞINI KORUMAK

3- ÇEVREYİ KORUMAK

4- KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ KORUMAK

5- TOPLUM BARIŞINI KORUMAK

 

YUKARIDAKİ İFADELERİN HANGİLERİ CEZA HUKUKUNUN AMACI OLARAK KABUL EDİLEBİLİR 

A) YALNIZ 4

B) 1-4

C) 1-2-3

D) 2-3-5

E) 1-2-3-4-5

Cevapla
admin

1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden değildir?

A. Bakanları denetlemek

B. Kanunların iptali için yapılan başvuruları görüşmek

C. Başbakanı denetlemek

D. Kanunları gerektiğinde değiştirmek

E. Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek

Cevapla