Sinavlar.Com.Tr


Kurslar Tümünü Görüntüle

Sorular & Cevaplar Tüm Soru ve Cevaplar

admin
Bütçe denkliğinin yıllık denklik yerine daha uzun süreli dönemler itibariyle uygulanmasını amaçlayan bütçe teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik bütçe teorisi
B) Devri (konjonktürel) bütçe teorisi
C) Telafi edici bütçe teorisi
D) Sıfır tabanlı bütçe teorisi
E) Torba bütçe sistemi
Cevapla
admin
Bütçe öngörülerinin olabildiğince gerçek durumu yansıtmasını ve var olan koşulları içtenlikle ortaya koymasını gerektiren bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ademi tahsis ilkesi
B) Açıklık ilkesi
C) Doğruluk ilkesi
D) Ön izin ilkesi
E) Birlik ilkesi
Cevapla
admin
3. Aşağıdakilerden hangisi Danimarka’daki
anaokullarında uygulanan program ya da
gerçekleştirilen eğitim uygulamalarının
özelliklerinden biri değildir?
A) Anaokullarında uygulanacak programların
merkezi olarak hazırlanması ve ülkenin her
yerinde aynen uygulanması
B) Anaokullarının tam gün ya da yarım gün
temeline dayalı olarak çalışması
C) Anaokullarının çoğunda karışık yaş
gruplarının bulunması
D) Anaokulu öğretmenlerinin uygulayacakları
programı seçmekte serbest olması
E) Anaokulu öğretmenlerinin, alışılmış
etkinliklerin yanı sıra, çocuğun zihinsel,
bedensel, sosyal ve psikomotor gelişimini
teşvik edecek etkinlikleri de planlaması
Cevapla